• Slide 02
  • Slide 03

Vitajte!


Vítame Vás na stránkach nášho akreditovaného vzdelávacieho strediska, ktoré sa zaoberá poskytovaním vzdelávania v oblasti ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ďalších špeciálnych kurzov. Našou činnosťou je vďaka uznávaným lektorom v oblasti sociálnej práce aj akreditovaný kurz v oblasti opatrovania. Pre ďalšie informácie si pozrite kompletný prehľad našej činnosti

Formulár pre dopyt

Požiarna ochrana

Technik požiarnej ochrany

Poskytujeme outsourcing činností v oblasti požiarnej ochrany: Služby technika alebo špecialistu požiarnej ochrany, školenia v oblasti ochrany pred požiarmi, koordináciu požiarnej ochrany pri stavbách, odborné skúšky požiarnych zariadení ...

Kompletný rozsah našich činností v oblasti PO nájdete na tejto stránke


Vstupný audit

Vypracujeme grátis Objednať!

Bezpečnosť práce

Autorizovaný bezpečnostný technik

Kompletný outsourcing činností v oblasti ochrany zdravia pri práci: Služby bezpečnostného technika, bezpečnostno-technickú službu (BTS), koordinátora bezpečnosti, školenia a audity v oblasti bezpečnosti práce.

Kompletný rozsah našich činností v oblasti BOZP nájdete na tejto stránke


Analýzu rizík

Vypracujeme grátis Objednať!

Mapa SK
 

Odber noviniek

Bezplatné aktuality zo sveta ochrany zdravia

Naši zákazníci

SV Corp, s.r.o.

 
PO, BOZP, PZS

Power Grid, s.r.o.

 
PO, BOZP, PZS

Hermes LabSystems

 
PO, BOZP, PZS